Utbilda dig som vuxen

Att besitta en examen från främst grundskola och gymnasiet är idag oftast en förutsättning för att du ska kunna ha en chans att bli erbjuden ett jobb. Allt fler arbetsgivare efterfrågar examen som intygar att du tagit del av dessa utbildningar. Saknar du en examen kan du dock vara lugn, då det idag går att läsa sig till en som vuxen. Det finns ett flertal utbildningsinstitut som fokuserar på att utbilda vuxna personer för att allt fler ska kunna erbjudas en möjlighet att få sig såväl en utbildning som en chans att få ett jobb samt möjligheten till fortsatta studier på universitet och högskola. När du väl har en godkänd examen öppnas dörrar som ger dig möjligheter till fortsatta studier på en högre nivå. Kanske drömmer även du om att en dag arbete inom HR, kanske är du intresserad av att studera juridik eller kanske är det ekonomi som lockar? Med en godkänd examen på grundskole- och gymnasienivå är detta möjligt. Via vår universitet samt högskolor kan du studera kurser inom dessa ämnen och här finns många kurser som du kan välja mellan, för att hitta det som passar just dig.

Utbildningsinstitut för dig som saknar behörighet

Idag finns det ett flertal utbildningsinstitut som fokuserar på att utbilda vuxna personer.
Kommunal vuxenutbildning, d.v.s. Komvux, finns tillgänglig för dig som är 20 år fyllda. Komvux hjälper dig som saknar en fullständig utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. Här erbjuds du en möjlighet att komplettera din tidigare utbildning, eller så kan du välja att gå en annan väg och påbörja en ny utbildning och dess inriktning.

Folkhögskolan finns tillgänglig för dig som är 18 år fyllda. På folkhögskolan återfinns möjligheten att ta del av allmänna kurser. Dessa riktar sig främst till dig som saknar utbildning på grundskole- eller gymnasienivå och som därmed har vissa svårigheter för fortsatta studier. Efter att du tagit del av samt slutfört kursen öppnas dian möjligheter att studera vidare vid institut som universitet, högskolan samt yrkeshögskolan. Inom folkhögskolan finns även ett brett utbud av yrkesutbildningar du kan välja att ta del av som är specifikt riktade mot arbetsmarknaden och dess efterfrågan för att göra dig attraktiv efter avslutad utbildning.

Fortsatta studier för dig som vuxen

Besitter du en giltig examen för avlutad utbildning på såväl grundskole- som gymnasienivå och drömmer om att studera vidare? Vår universitet och högskolor kräver att du besitter en grundläggande behörighet. Via dessa institut kan du välja och vraka mellan ett brett utbud av olika program samt tusentals fristående kurser. Via kommunal vuxenutbildning kan du ta del av ett flertal kurser. Kurser inom fastighetsrätt hos WA Advokatbyrå eller HR-utbildning hos Sensus studieförbund kan du enkelt ta del av. Via folkuniversitet, som våra statliga universitet och högskolor, är också möjliga vägar att gå för dig som är intresserad av att studera dessa kurser. Idag har det även kommit att bli allt mer vanligt att arbetsgivare efterfrågar examensbevis. I takt med att vårat samhälle fortsatt utvecklas har även kraven på utbildning kommit att bli hårdare. Ett examensbevis innehåller information rörande dina studier och dess omfattning samt innehåll. Det kan vara svårt att finna ett jobb, men med examensbevis kan denna process komma att bli något enklare. Examensbevis bidrar allt oftare till något högre lön och att du blir allt mer attraktiv i arbetsgivarens ögon. Idag finns många institut som utbildar vuxna personer, välj även du att ta del.

Möjligheterna med en utbildning

Att besitta en godkänd examen på såväl grundskole- som gymnasienivå öppnar många dörrar. Idag efterfrågar allt fler arbetsgivare att ta del av dina betyg och det är därmed av vikt att du besitter examen på dessa nivåer för att dina chanser att kunna få besittning av ett jobb ska öka. Det finns ett par fördelar till med att ha fullständiga betyg. Dina möjligheter till fortsatta studier ökar. Att fortsätta studera på universitet, yrkeshögskolan samt högskolan blir härmed möjligt och kanske drömmer även du om att i framtiden arbeta med något som kräver att du har en högre utbildning. Med en högre utbildning kommer du att besitta en ytterligare kunskap som gör att du blir allt mer attraktiv på arbetsmarknaden, och pengarna som du kan komma att tjäna blir allt högre. Det är aldrig fel att ha en högre utbildning på universitets- och högskolenivå. Detta skapar en tydligare bild av vem du är och du blir allt mer konkurrenskraftig. Idag finns det många vägar att gå för att slutligen nå i mål; att få besittningen av ett jobb där du tillåts utvecklas.