Sök jobb med ett bra CV

Att söka jobb kan kännas svårt, speciellt när du nås av återbud. Skrivandet av CV och ett personligt brev är även det svårt uppger allt fler. Det finns ett par knep och tips att ha i åtanke vid skrivandet av dessa för att du ska komma att bli ihågkommen hos arbetsgivaren. Bortom detta finns även ett flertal sidor du kan använda dig av som erbjuder dig mallar att utgå ifrån för att även du ska komma att kunna skicka iväg såväl ditt CV som ditt personliga brev med ett ökat självförtroende.

Att skriva ditt bästa CV

Att skriva ett bra CV upplevs av många som något svårt och det känns aldrig riktigt som att ens CV blir bra. Att besitta ett välskrivet CV gör att du kan komma att sticka ut hos arbetsgivaren och chanserna att bli ihågkommen är goda. CV och personligt brev är det som oftast efterfrågas vid ansökan till en tjänst och de allra flesta uppger en gemensam tanke om att skriva ett bra CV är svårt, och speciellt om detta är första gången du gör detta. Det finns en del tips och knep att ha med sig vid skrivandet av ett CV.

  • En inledande sammanfattning. Att som först i ditt CV återge en kort sammanfattning om vem du är, dina styrkor samt svagheter och vad du fortsatt vill och kan erbjuda är ett bra sätt att tidigt göra ett positivt intryck hos arbetsgivaren. Här tillåts arbetsgivaren att tidigt få sig en bild över dig som person och du tillåts väcka ett tidigt intresse för fortsatt läsning.
  • Utvecklandet av titlar. I vårt CV återger vid ett par titlar och det kan vara en god idé att utveckla dessa kortfattat för att ge en klarare bild av dig som person. Att berätta vad du tidigare haft för tjänster, dina tidigare positioner och arbetsuppgifter med en mening eller två ses som positivt hos arbetsgivaren där du tillåts delge vad du har för tidigare erfarenheter som du tar med dig till en ny arbetsplats.
  • Att anpassa dina beskrivningar. Vid sökandet av olika tjänster kan det vara en god idé att anpassa ditt CV efter just den tjänst som du för tillfället söker. Gör det anpassat och inriktat till den tjänst som du önskar söka. Detta gör att arbetsgivaren som tar del av ditt CV får en känsla av att du är mer seriös och att detta jobb inte bara är ett i mängden.
  • Att framföra tidigare arbetslivserfarenheter. Här tillåts arbetsgivaren att djupare förstå dina tidigare erfarenheter och få en tydligare bild över vem du är som person och vad du kan komma att tillföra vid en anställning.
  • Att vara ärlig i ditt CV. Ärlighet varar längst och att vara öppen och ärlig med sina svagheter är något som tas emot med en positiv attityd. Detta bör dock ske i samklang med en attityd om att du är medveten om dina svagheter men att du jobbar på dessa för fortsatt utveckling.
  • Utöver detta återfinns ytterligare några knep. Att tänka på längden på ditt CV. Denna bör inte vara längre än en sida samt att du inte bör slarva med stavning utan vara noggrann.

Idag finns det ett flertal sidor att använda sig av som hjälper dig att skriva ett bra CV. Sidor som CV-mallen.se och cvkungen.se hjälper dig.

Ditt personliga brev speglar dig

Här tillåts du att mer ingående ge en bild av dig som person. Att skildra en bild av sig själv för att skapa ett intresse hos arbetsgivaren kan kännas svårt och detta kan komma att kräva lite jobb. Här ska känslor som positivitet och glädje framgå och en vilja för att visa vad du går för ska kunna gå att utläsa. Att utstråla självförtroende är en viktig del för att få sig ett bra skrivet personligt brev. Här kan du skildra dina intressen, vad du tidigare sysslat med, eventuell utbildning på samtliga nivåer samt varför just du har såväl ett intresse för den tjänst du söker och vad du tror att du personligen kan tillföra. Här handlar det om att skildra en rättvis bild av dig själv som väcker en nyfikenhet hos arbetsgivaren, men detta utan att ditt personliga brev blir klyschigt. Utstråla självförtroende och en positiv attityd till dig själv, men detta utan att gå till överdrift.

Att träna på att söka jobb

Tro på dig själv! Idag förknippas sökandet av jobb samman med negativa känslor. Att ett flertal gånger återfå återbud hos jobb du sökt kan komma att ta på självförtroendet men låt inte detta komma att bryta ner dig. Se detta som en övning, en övning där du tillåts att förbättra ditt CV, ditt personliga brev men även hur du framställer dig själv under en arbetsintervju. Att ta hjälp av olika färdiga mallar som återfinns på nätet för att skriva dig ett bra CV som personligt brev gör att du får ett ökat självförtroende. Att tro på dig själv även vid återbud är viktigt, och slutligen finner du ett jobb som är rätt just för dig.